2017. november 16., csütörtök

Fedezd fel a héber nyelvet ✲ Adok-veszek


Az ár és az áru, a bér és a bérlés, a kereskedés és az eladás fogalmait a héber nyelv három, egymáshoz hasonló és egymással meglehetősen könnyen összetéveszthető szócsoporttal fejezi ki.
• A SZÁMECH – CHET – RÉS (ס-ח-ר) a kereskedelemmel, áruval, árusítással kapcsolatos szavak gyöke.
A száchár (סַחַר) jelentése: kereskedelem. A miszchár (מִסְחָר) ezzel rokonértelmű szó.
A „kereskedni” főnévi igeneve: liszchor (לִסְחוֹר)
A szochér (סוֹחֵר) – kereskedő.  Ezek után nem meglepő, hogy az áru az szchorá (סְחוֹרָה), amit a magyar jassznyelv is átvett, „szajré” formában.
A száchár-mecher (סַחַר-מֶכֶר) kifejezés üzletelést, „seftelést” jelent.
• A MEM – CHÁF – RÉS (מ-כ-ר) hármas gyök az eladással kapcsolatos fogalmakra utal.
A mecher (מֶכֶר) – eladás, akárcsak a mechirá (מְכִירָה). Ami csak mintának lett kitéve az üzletben, írás figyelmeztet, hogy nem eladó, vagyis „lo lim’chirá” (לא לִמְכִירָה). Az árverés viszont mechirá pumbit (מְכִירָה פּוּמְבִּית), ahol a pumbi (פּוּמְבִּי) jelentése nyilvános (a TÁV –  ת – e szó végén nőneművé teszi a jelzőt, mert a jelzett szó, a mechirá nőnemű).
A mochér (מוֹכֵר) eladó, de ha hölgy az illető, akkor mocheret (מוֹכֶרֶת). Az „eladni” főnévi igeneve: limkor (לִמְכּוֹר).
• A SZIN – CHÁF – RÉS (ש-כ-ר) gyök is fizetséggel, pénzzel kapcsolatos szavak alapja.
A száchár (שָֹכָר) bért, fizetséget jelent. Az ügyvédnek járó honorárium sz’chár tirchá   (שְֹכַר טִרְחָה), szó szerint „a fáradozás bére”. A mászkóret (מַשְֹכוֹרֶת) – fizetés. A bérből és fizetésből élő alkalmazott héber megnevezése: száchir (שָֹכִיר).
Aki lakást ad ki vagy bérel, jól ismeri a „szchirut” (שְֹכִירוּת) kifejezést, ami bérlést jelent. Az ügyletet általában bérbeadási szerződés, chozé szchirut (חוֹזֶה שְֹכִירוּת) előzi meg.
A bérbe adó a mászkir (מַשְֹכִּיר), nőnemben mászkirá מַשְֹכִּירָה)), a bérlő pedig a szochér (שֹוֹכֵר), nőnemben szocheret (שֹוֹכֶרֶת). Bérbe adás: hászkárá (הַשְֹכָּרָה). Gépkocsi bérbeadása: hászkárát rechev (הַשְֹכָּרָת רֶכֶב).
A bérbe adott tárgy vagy ingatlan jelzője a „száchur” (שָֹכוּר); a bérbe adott lakás: dirá szchurá (דִּירָה שְֹכוּרָה). 
HÉBER NYELVOKTATÁS
Halmos László
052-3260834
izraelihirlevel@gmail.com

2017. november 11., szombat

Jó hetet Izraelnek, mindenki másnak kellemes vasárnapot!

Jó hetet  Sávuá tov  שבוע טוב

A BALOLDALI POHÁRON:
siker – hácláhá – הצלחה
megélhetés – párnászá – פרנסה
bőség – sefá – שפע

A JOBBOLDALI POHÁRON:
egészség – bri´ut – בריאות
boldogság – óser – אושר
öröm – szimhá – שמחה

2017. november 9., csütörtök

Fedezd fel a héber nyelvet! ✡ Bizalom és biztonság


Betách!” – sőt: „Nu, betách!” – hangzik a gyakran hallható héber kifejezés, ami akár indulatszónak is tekinthető. Hát persze, egész biztos, még jó – így fordíthatnánk magyarra.
betach (בֶּטַח) szószerinti jelentése: biztos, bizonyos. Néha gúnyorosan is használják: „naná, persze, majd ha fagy” értelemben.

A BÉT-TET-CHET (ב-ט-ח) gyök körül egész szó-bokor nőtt ki, jórészt a héber nyelvújításnak köszönhetően.

bátuách (בָּטוּחַ) is biztosat, bizonyosat jelent, míg az ebből képzett bituách (בִּטּוּחַ) biztosítást.

chevrát bituách (חברת ביטוח) – biztosító társaság. (Legtöbbször így, pontozás nélkül találkozunk vele: a BÉT alatti, i hangot jelző pontot az azt követő JOD betű pótolja.)

Az izraeli Állami Biztosító – héberül szó szerint Nemzeti Biztosító – a Bituách Leumi  (ביטוח לאומי).

bitáchon (בִּטָּחוֹן) biztonságot jelent: lelkit, személyit, gazdaságit. Többesszáma: bitchonot (בִּטְחוֹנוֹת). Így nevezik a kölcsön visszafizetését, vagy a lakbér megfizetését előre biztosító letétet.

Izraelben a Honvédelmi Minisztériumot miszrád hábitáchon (משרד הביטחון) néven ismerik; a honvédelmi- vagy hadügyminiszter a szár hábitáchon (שר הביטחון).

(A miszrád irodát is, minisztériumot is jelent, a szár a klasszikus héberben herceget; a héber nyelvújítók ebből alkották meg a miniszter kifejezést. Egyes nyelvészek úgy vélik, hogy a bibliai héber „szár” szóból származik az angol Sir, sőt, az orosz cár szó is!)

botéách ige azt jelenti: megbízni valakiben vagy valamiben. Megbízom benned: – áni botéách böchá (אֲנִי בּוֹטֵחַ בְּךָ), így mondja férfi férfinek; áni botéách bách (אֲנִי בּוֹטֵחַ בָּךְ), ha férfi nőnek mondja, míg a megbízom ige nőnemben: áni botáchát (אֲנִי בּוֹטַחַת).

A fontos emberek mögött látható kigyúrt, figyelmesen körbetekintgető biztonsági ember héberül: is bitáchon (אִישׁ בִּטָּחוֹן); a nagyforgalmú helyek előtt álló biztonsági őr a möávtéách (מִאְבָטֵחַ). (Egy ilyen cég בטחון – bitáchon, azaz Biztonság – feliratú sapkája látható képünkön.)

mávtiách (מַבְטִיחַ) ige azt jelenti, hogy ígér; nőnemben mávtichá (מַבְטִיחָה).

muvtách (מֻבְטָח, pontozatlanul  מובטח) kifejezés biztosított, garantált, megígért jelentésű.

hávtáchá (הַבְטָחָה) – ígéretet, biztosítást jelent, tágabb értelmében védelmet is. Sokak által igényelt jövedelem-kiegészítő juttatás a hávtáchát háchnászá (הבטחת הכנסה), ahol a háchnászá: jövedelem, bevétel.

Az ávtáchá (אַבְטָחָה) ehhez hasonlóan biztonság, védelem értelmű. A chevrát ávtáchá (חברת אבטחה) őrző-védő céget jelent. ◙

HÉBER NYELVOKTATÁS:
Halmos László
052-3260834
izraelihirlevel@gmail.com